Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

Свиленград участва в международен проект за насърчаване на спортс и грижата за здравето

На 01.07.2021 г. Българска делегация от Свиленград пристигна в Галянико, Италия за първата работна среща по проект SKILLS FOR HEALTH & SPORT IN EU SMALL COMMUNITIES (УМЕНИЯ ЗА ЗДРАВЕ & СПОРТ В МАЛКИ ЕВРОПЕЙСКИ ОБЩЕСТВА) по програма на ERASMUS+ Sport. В проекта участват 4 малки общини – Галянико, Италия (водещ партньор), Виана До Алентехо, Португалия, Кръшко, Словения и Свиленград, България. Проекта предвижда организирането на спортни събития на територията на всяка една община с цел да се насърчи спорта и спортуването за добро здраве, както и да се създаде осведоменост между младите хора за важността на грижата за здравето. В работната среща всеки партньор представи града си и спортните дейности в него, както и събитията, които планира да организира в рамките на проекта. Проекта също предвижда и спортен обмен – всяка община ще изпрати изявени спортисти от своята територия на събитията на териториите на останалите общини, като по този начин ще се размени опит и всяка страна ще има възможността да се запознае със средата и културата на другите страни. Предвижда се спортното събитие в Свиленград да се проведе през Април 2022, като останалите партньори ще изпратят свои делегации в града. Свиленградски атлети ще посетят Португалия през месец Май, Словения през Септември и Италия през Октомври 2022 г.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *