Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

Športno in kulturno doživetje v Svilengradu

Bolgarija se nam je predstavila kot tretja od štirih partneric pri projektu Health&Sport Erasmus+. Zaradi skupnega slovanskega porekla smo se Slovenci z Bolgari delno tudi razumeli, saj imamo podobno besedišče.
Mesto Svilengrad se nam je predstavilo skozi svojo bogato zgodovino in športne aktivnosti, ki jih gojijo med različnimi generacijami, predvsem mladimi.
Vodja naše mednarodne odprave, Kostandin, nas je popeljal po zgodovinskih obeležjih in muzejih, kjer smo se seznanili z dogodki iz preteklosti, ki so zaznamovali razvoj naroda. Svilengrad leži ob tromeji med Grčijo, Turčijo in Bolgarijo, zato je zaznati pridih sosednjih držav.
Naša odprava se je navduševala tako nad zgodovino, kulturo in tradicionalno glasbo ter plesom, kot nad zanimivo predstavitvijo športnih programov, ki so nas ob različnih točkah popeljali po mestu. Presenečeni smo bili nad izjemnim naravnim bogastvom in zgodbami, ki se prepletajo z ustnim izročilom in mističnostjo, predvsem močjo sonca in svetlobe. Prav tako smo uživali v lokalni kulinariki in skupnemu druženju vseh partnerjev.

Ekipa iz Krškega (Nuša, Metka, Aleš, Maja in Janja)

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *