Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

Krško in program »Erasmus+ Health and Sports«.

Občina Krško v duhu športa
Občina Krško veliko vlaga tako v infrastrukturo kot v programe za spodbujanje tako vrhunskega športa kot športa in rekreacije najmlajših, mladih, aktivnih prebivalcev kot tudi starejših občank in občanov. Na ta način zagotavlja dobre pogoje za delovanje športnih organizacij in razvoja športa v občini ter množičnost vključevanja občanov.
Skupno je v občini Krško okoli 70 športnih objektov, med njimi šest, namenjenih vrhunskim športom, 25 šolskih športnih objektov in še nekaj manj kot 40 objektov za rekreacijo.

 

Naložbe v šport
Za športno infrastrukturo je Občina Krško v letu 2020 namenila 770.164 €, v letu 2021 pa 683.312 €. Za programe športa pa je v letu 2020 namenila 340.000 €, v letu 2021 pa 360.900 €.
Seznam športnih dejavnosti, ki jih sofinancira občina:
balinanje, frizbi, judo, kajak kanu, košarka, namizni tenis, nogomet, mažoretke, motociklizem – speedway, odbojka, plavanje, ples – standardni, latinsko ameriški in moderni tekmovalni plesi, sinhrono/umetnostno plavanje, pohodništvo, gorništvo, alpinizem in športno plezanje, rokomet, smučarski skoki, strelstvo, šah, šport invalidov, športna gimnastika, tajski boks, tenis, triatlon.

 

Evropski teden športa obeležujemo tudi v Krškem
Prednost Krškega je v množičnosti in skrbi za športne aktivnosti in rekreacijo za vse generacije, s poudarkom na delu z mladimi, ki so vključeni v številna društva in klube. S tem namenom se Občina Krško že nekaj let med 8. in 13. septembrom pridružuje projektu Evropski teden športa, v okviru katerega v organizaciji Športne zveze Krško potekajo številne aktivnosti tako za starejšo populacijo kot tudi predstavitve različnih športnih panog mladim, ki se na začetku šolskega leta odločajo za obšolske dejavnosti. (izdamo tudi brošuro z zbranimi športnimi klubi, ki v svoje vrste vabijo najmlajše v prvih razredih osnovne šole)
Teden športa zaključujemo z večjim dogodkom – Športofešta, ki jo že nekaj let zapored organizira Športna zveza Krško in povezuje različne športne klube, društva in prostovoljce pri promociji zdravega načina življenja.

 

Cilji vseh aktivnosti:
S številnimi aktivnostmi in športnimi programi za mlade tako v okviru osnovnih šol, športnih društev in v prostem času zagotavljamo možnosti za športno udejstvovanje mladih, kar ima učinke tudi na zdravje in razvoj otrok.
Hkrati skrbimo, da imajo možnosti športa in rekreacije tudi aktivni občani, zaposleni, predvsem veliko pozornosti temu dajejo delodajalci, ki v okviru programov zdravja na delovnem mestu omogočajo zaposlenim, da poskrbijo za svoje zdravje tudi na delovnem mestu.
Še posebej, tako kot za najmlajše, pa je v zadnjih letih poskrbljeno za zdrav življenjski slog z veliko gibanja za starejše občane, tako z ustrezno infrastrukturo, kot so pohodne, kolesarske poti, različne naprave za vadbo v mestnem središču in po posameznih naseljih. Če omenimo samo enega največjih društev na tem področju skrbi za starejše – Šola zdravja – 1000 gibov dr. Nikolaja Grishina.
Gostimo mednarodna športna tekmovanja
Krško je gostitelj več mednarodnih športnih tekmovanj, kot sta na primer Speedway Grand Prix, mednarodni plavalni miting, WTT turnir, Champions Bowl Teniškega kluba Krško. Poleg vrhunskih športov pa v Krškem veliko pozornosti namenjamo tudi rekreaciji in gibanju ter zdravemu načinu življenja na sploh.
Krško – evropsko mesto športa 2016
Združenje ACES Europe je Krško prepoznalo kot mesto, ki omogoča športno udejstvovanje in rekreacijo za vse generacije kot instrument zdravja, integracije in izobraževanja, ter mu podelilo naziv Evropsko mesto športa 2016.
Krško je 18. novembra 2015 postalo član družine evropskih mest športa, s tem dobilo mednarodno priznanje ter si zagotovilo sodelovanje v največji mreži športnih mest v Evropi.

 

Občina Krško v projektu Skills for Health&Sport

Občina Krško bo v sklopu projekta izvedla naslednje aktivnosti:

 


Naziv: Športno sončni dnevi
Termin: Julij
Vrsta športnih aktivnosti: Odbojka, nogomet, košarka (3 on 3), tenis
Lokacija: Športni park Brestanica
Pričakovano število udeležencev: 100

 


Naziv: Igre na ledu: Games on Ice
Termin: Januar
Vrsta športnih aktivnosti: drsanje, hokej, igre na ledu
Lokacija: mestno jedro Krško
Pričakovano število udeležencev: 100

 


Naziv: MTB School
Termin: Junij / Oktober
Vrsta športnih aktivnosti: kolesarjenje, skiro
Lokacija: Videm Krško
Pričakovano število udeležencev: 100

 


Naziv: nogometni turnir
Termin: marec / junij
Vrsta športnih aktivnosti: nogomet, igre
Lokacija: Stadion Krško
Pričakovano število udeležencev: 100

 


Naziv: »Športofešta« Mednarodno srečanje s partnerji projekta
Termin: September
Vrsta športnih aktivnosti: različne vrste športov
Lokacija: Krško

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *